Wróć do listy wpisów

Wymogi kursów CPR i pierwszej pomocy dla kursów nurkowych PADI

Dodano: 05.01.2019, Kategoria: Porady

Niektóre kursy PADI wymagają od uczestnika potwierdzenia posiadania przeszkolenia pierwszej pomocy i szkolenia w zakresie CPR w ciągu ostatnich 24 miesięcy czuli inaczej mówiąc kursu wstępnej i dalszej pomocy przedmedycznej. Wiemy, że kursy pierwszej i drugiej pomocy organizacji Emergency First Response (EFR) spełniają te wymagania.

W jaki sposób można ustalić zatem , jakie kursy innych organizacji kwalifikują się do uznania ich, gdy nurek przychodząc na kolejny kurs nurkowania przedstawia instruktorowi nurkowania kwalifikacje pierwszej pomocy i CPR od innej organizacji?

Wymogi kursów CPR i pierwszej pomocy dla kursów nurkowych PADI

Musimy wykonać następujące kroki:

1) Sprawdź, czy szkolenie w zakresie RKO i pierwszej pomocy zawierające praktykę umiejętności i demonstrację technik RKO i pierwszej pomocy wykonał wykwalifikowany, inaczej uprawniony instruktor zajmujący się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy. Albo jeszcze inaczej. Czy kursant fizycznie uczestniczył i ćwiczył realnie  na kursie. Kurs, w którym brakuje praktyki, nie kwalifikuje się do uznania, np. kursy online lub programy samodzielnego studiowania za pośrednictwem różnych mediów.

2) Sprawdź nazwę  organizacji pierwszej pomocy, do której instruktor jest upoważniony do nauczania i upewnij się, że pasuje do nazwiska na certyfikacie. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z regionalnym konsultantem ds. szkoleń w regionalnej siedzibie PADI, aby uzyskać wyjaśnienia, zanim zaakceptujesz dokumentację dostarczoną przez studenta lub kandydata na potrzeby kursu.

3) Sprawdź, czy szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi wytycznymi w nagłych wypadkach określonymi przez różne rady resuscytacji ale jednak wszystkie mówiące tym samym językiem wg. Standardów określonych przez ILCOR. Więcej informacji na temat CPR dla laików i szkoleń z pierwszej pomocy można znaleźć na następujących stronach internetowych stowarzyszenia ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation):

  • American Heart Association
  • Australian Resuscitation Council
  • European Resuscitation Council
  • Heart and Stroke Foundation of Canada
  • New Zealand Resuscitation Council

W przypadku kandydatów na stopień PADI Divemaster należy dołączyć kopię tej dokumentacji ukończenia kursu CPR i pierwszej pomocy (tj. wstępna i dalsza pomoc) wraz z podaniem na stopień divemastera tzw. Divemaster Application. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych opóźnień w przetwarzaniu certyfikacji divemasterskiej. Dokumentacja ukończenia kursu CPR musi pochodzić z uznanej przez wyżej wymienione organizacje. W Polsce jest to zazwyczaj właśnie EFR lub PCK, które nalezą do ILCOR. Certyfikaty lub dokumenty ukończenia kursów pierwszej pomocy dostarczone przez strony czy też organizacje trzecie, które nie są bezpośrednio powiązane z CPR i organizacjami pierwszej pomocy wymienionymi powyżej, są niedopuszczalne i instruktor nurkowania nawet jak mu się zdaje, że taki certyfikat przejdzie w PADI, będzie jednak poproszony o zweryfikowanie swojej wiedzy.

Rudi Stankiewicz
Trener EFRI nr.610805