Wróć do listy wpisów

Cukrzyca a nurkowanie

Dodano: 11.12.2019, Kategoria: Porady

Cukrzyca jest jednym z tych schorzeń, które nie to, że uniemożliwiają przystąpienie potencjalnemu kandydatowi na nurka do szkolenia, ale mogą budzić niepokój wśród profesjonalistów nurkowych czyli instruktorów – nawet jeśli znają tematykę.

Historycznie rzecz ujmując warunek ten był absolutną dyskwalifikacją do nurkowania, ale ze względu na postępy w leczeniu i ciągłe badania wiele osób z cukrzycą może teraz bezpiecznie nurkować, pod warunkiem przestrzegania pewnych ważnych wytycznych. Ponieważ miliony ludzi cierpi na cukrzycę lub stan przedcukrzycowy (a liczba ta wydaje się rosnąć), bardziej prawdopodobne jest, że w nadchodzących latach instruktor nurkowania spotka studenta z cukrzycą. To dobrze wiedzieć jak postępować w takim przypadku. Co instruktor powinien powiedzieć nurkowi czy studentowi, i co osoba chętna nauczyć się nurkowań powinna wiedzieć.

Cukrzyca jest chorobą atakującą układ hormonalny, układ gruczołów i szlaków metabolicznych, które wytwarzają hormony regulujące metabolizm, wzrost, funkcje tkanek i wiele innych biologicznych potrzeb. Choroba w szczególności zmienia wytwarzanie lub pobieranie insuliny i glukagonu, hormonów, które utrzymują poziom glukozy we krwi.
Cukrzyca występuje w dwóch odmianach, często nazywanych Typem 1 i Typem 2. W przypadku Typu 1 układ odpornościowy organizmu atakuje typ komórek trzustki, które wytwarzają hormon insuliny, co prowadzi do konieczności wstrzyknięcia insuliny w celu kontrolowania poziomu cukru we krwi. Cukrzyca typu 2 jest wynikiem insulinooporności lub niewrażliwości receptorów insulinowych. Ten stan można leczyć za pomocą diety i doustnych leków zwiększających wrażliwość na insulinę.

Ponieważ choroba (i leki stosowane w jej leczeniu) wpływają na poziom glukozy we krwi, nurkowie z cukrzycą są narażeni na ryzyko hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi), którego nie mają ich nurkujący przyjaciele bez cukrzycy. Hipoglikemia może prowadzić do zmiany świadomości, napadów drgawkowych, a w ciężkich przypadkach utraty przytomności. Wszystkie jak się domyślasz są niespecjalnie korzystne pod wodą.

Nurkowanie z cukrzycą

Nawet dzisiaj są lekarze, którzy zdecydowanie nie pozwalają nurkować z cukrzycą, ale badania i doświadczenie wykazały, że nurkowie z cukrzycą mogą kontynuować lub rozpocząć nurkowanie z kilkoma dodatkowymi wytycznymi. Ponieważ głównym zagrożeniem dla nurków z cukrzycą jest hipoglikemia (nagłe osłabienie, omdlenie pod wodą), większość tych wytycznych skupia się na upewnieniu się, że nurkowie mogą odpowiednio utrzymać poziom glukozy we krwi przed i podczas nurkowania.

A zatem aby być spokojnym i mieć pewność, że profesjonalnie podchodzę jako instruktor nurkowania do tematu oraz nurek czy kandydat na nurka, że nie wprawi nikogo z grupy nurkującej w niepotrzebne zmartwienie powinniśmy spełnić kilka wymogów i zwrócić na nie uwagę.

1. Nurek/student powinien być w wieku 18 lat lub starszych.

2. Instruktor powinien trochę odwlec w czasie nurkowanie czy szkolenie po pobraniu lub zmianie leku.
a)Trzy miesiące z doustnymi lekami hipoglikemicznymi (OHA)
b)Rok po rozpoczęciu leczenia insuliną

3.Instruktor wie, że nie było żadnych epizodów hipoglikemii lub hiperglikemii wymagających interwencji strony trzeciej (pomoc medyczna) przez co najmniej rok.

4.Nie ma u kandydata na nurka/nurka historii nieświadomości hipoglikemii.

5. Mieć testowany poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) równy lub mniejszy niż 9% nie więcej niż miesiąc przed wstępną oceną i przy każdym corocznym badaniu.

6.Przed wejściem do wody upewnij się, że poziom glukozy (BG) wynosi co najmniej 150 mg / dL (8,3 mmol / L), jest stabilny lub rośnie.

7. Zrób co najmniej trzy testy BG, aby ocenić trendy po 60 minutach, 30 minutach i bezpośrednio przed nurkowaniem.

8. Opóźnij nurkowanie, jeśli BG wynosi mniej niż 150 mg / dL (8,3 mmol / L) lub więcej niż 300 mg / dL (16,7 mmol / L).

9. Podczas wszystkich nurkowań należy nosić łatwo dostępną glukozę doustną. Jeśli hipoglikemia zostanie zauważona pod wodą, nurek powinien wynurzyć się z ze swoim buddy nurkowym, niezależnie kto nim jest i ustalić dodatnią pływalność, spożyć glukozę i opuścić wodę. W razie potrzeby na powierzchni powinien być dostępny glukagon (do podawania pozajelitowego).

10. Często sprawdzaj poziom cukru we krwi przez 12–15 godzin po nurkowaniu. Zapewnij odpowiednie nawodnienie w dniach kiedy nurkujesz, szczególnie w krajach tropikalnych. 10. Rejestruj wszystkie nurkowania, w tym wyniki testu BG i wszystkie informacje dotyczące leczenia cukrzycy.

11. Instruktor może przekazać te wytyczne nurkom z cukrzycą typu 1 lub 2, ale jeśli nie jest lekarzem, nie powinien udzielać oczywiście porad medycznych nurkom z cukrzycą.
Znajomość tych wytycznych i tego, co nurkowie muszą zrobić, aby bezpiecznie wejść do wody, pozwala lepiej organizować szkolenie czy organizacje nurkowania i zapewnić odpowiedni nadzór. Nie ma powodu, aby dobrze zarządzana cukrzyca utrzymywała zdrowego nurka poza wodą, ale dobrze jest poinformować go przed rozpoczęciem kursu, że jednak pewne ograniczenia istnieją.

Opracowanie: Rudi Stankiewicz
Trener Instruktorów EFR nr 610803
Na bazie materiałów DAN