Kurs pierwszej pomocy

W trakcie zajęć instruktor prowadzi wykład, demonstruje ćwiczenia oraz prezentuje umiejętności na filmie szkoleniowym. Każdy z uczestników wykonuje ćwiczenia. Uczestnicy mogą powtarzać umiejętności dowolną ilość razy - zależnie od własnego poczucia komfortu.

Kurs pierwszej pomocy

Zamów szkolenie - Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy przygotowuje do udzielania pomocy w sytuacjach zagrażających życiu.

Ćwiczenia praktyczne:
 • prosta metoda układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • udrożnienie dróg oddechowych,
 • sprawdzenie oddechu
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR prowadzona na manekinie,
 • posługiwanie się AED - automatycznym defibrylatorem,
 • pierwsza pomoc z użyciem tlenu,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,
 • tamowanie krwotoków,
 • zadławienia.
Wykład:
 • aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • schemat postępowania w przypadkach zagrożeń,
 • jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,
 • jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia,
 • najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji.

Kurs dalszej pomocy

Zamów szkolenie

Kurs Dalszej Pomocy jest kursem dodatkowym. Uczy jak asystować poszkodowanemu w oczekiwaniu na profesjonalne medyczne służby ratownicze.

Ćwiczenia praktyczne:
 • oszacowanie obrażeń i choroby,
 • bandażowanie,
 • opatrywanie ran i złamań.