Kurs pierwszej pomocy

W trakcie zajęć instruktor prowadzi wykład, demonstruje ćwiczenia oraz prezentuje umiejętności na filmie szkoleniowym. Każdy z uczestników wykonuje ćwiczenia. Uczestnicy mogą powtarzać umiejętności dowolną ilość razy - zależnie od własnego poczucia komfortu.

Kurs pierwszej pomocy

Zamów szkolenie - Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy przygotowuje do udzielania pomocy w sytuacjach zagrażających życiu.

Ćwiczenia praktyczne:

 • prosta metoda układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,

 • udrożnienie dróg oddechowych,

 • sprawdzenie oddechu

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR prowadzona na manekinie,

 • posługiwanie się AED - automatycznym defibrylatorem,

 • pierwsza pomoc z użyciem tlenu,

 • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,

 • tamowanie krwotoków,

 • zadławienia.


Wykład:

 • aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy,

 • schemat postępowania w przypadkach zagrożeń,

 • jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,

 • jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia,

 • najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji.

Kurs dalszej pomocy

Zamów szkolenie

Kurs Dalszej Pomocy jest kursem dodatkowym. Uczy jak asystować poszkodowanemu w oczekiwaniu na profesjonalne medyczne służby ratownicze.

Ćwiczenia praktyczne:

 • oszacowanie obrażeń i choroby,

 • bandażowanie,

 • opatrywanie ran i złamań.