Wróć do listy wpisów

SAR morskie służby ratownicze – co to jest

Dodano: 05.10.2016, Kategoria: Porady

SAR to skrót od angielskiej nazwy Search and Rescue (poszukiwanie i ratownictwo). W przypadku niebezpiecznych zdarzeń na morzu SAR jest ta organizacją, która rzuca się w wir fal i niebezpieczeństwa, aby ratować życie ludzkie i mienie, ale także środowisko naturalne. WOPR działa w strefie przybrzeżnej, dalej płyną jednostki SAR.

SAR morskie służby ratownicze – telefony alarmowe SAR 

Ratownictwo i poszukiwanie: +48 58 660-76-12 oraz 660-76-14
Baza ratownictwa w Świnoujściu: + 48 91 321-60-43
Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności ,w jakich się znalazła jak widać jest to ta organizacja, która jest przysłowiowa ostatnia deska ratunku. W drugiej kolejności do zadań SAR należy zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.
Najważniejsze działania SAR to m.in.:
 • Ratowanie życia ludzkiego na morzu,
 • Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody,
 • Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej,
 • Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd,
 • Gaszenie pożarów na statkach,
 • Holowanie ratownicze,
 • utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
 • planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń,
 • utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
 • współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi
 • współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju,
 • współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań statutowych.
Obszar w którym SAR działa czyli poszukuje rozbitków i udziela pomocy na morzu oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu z odpowiednimi służbami innych państw określają porozumienia zawarte między rządami zainteresowanych państw.
Dodatkowo SAR działa także w obszarze takich czynności jak:
 • Usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz innych niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych (HNS) powstałych w wyniku wypadków morskich oraz katastrof przemysłowych na lądzie.
 • Awaryjne wyładowywanie olejów oraz HNS ze zbiornikowców.
 • Koordynowanie akcji zwalczania zagrożeń oraz zanieczyszczeń środowiska morskiego.
 • Poszukiwanie oraz wydobywanie zagubionych substancji i towarów niebezpiecznych w opakowaniach.
 • Znakiem rozpoznawczym służb ratowniczych SAR jest Krzyż Maltański pochodzący od Zakonu Kawalerów Maltańskich, zwanych joannitami. Ich odwaga, męstwo i ofiarność w niesieniu pomocy potrzebującym stały się podstawą do wpisania ich symbolu w oznaczenia wielu służb ratowniczych na świecie.
 • Czerwony, równoramienny Krzyż Maltański, charakteryzuje się tym, że każde z czterech rozwartych ramion zakończone jest dwoma ostrokątami, symbolizującymi następujące osiem błogosławieństw z kazania  Jezusa Chrystusa:
 • Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie
 • Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni
 • Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię
 • Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni
 • Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
 • Błogosławienie czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
 • Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
 • Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 • Wszystkie akcje ratownicze prowadzone przez jednostki SAR można na bieżąco śledzić na stronie www.sar.gov.pl w zakładce „aktualności”
Opracowanie:
Rudi Stankiewicz